Subscribe:

Sunday, March 7, 2010

Hikmah

1) Keadilan
2) Tahan Marah
3) Kenabian
4) Sesuatu yang tidak memperlihatkan kejahilan
5) tiap-tiap perkataan yang bertepatan dengan yang haq (Kebenaran)
6) Meletakkan sesuatu pada tempatnya
7) Perkataan yang betul dan tepat
8) Sesuatu yang mencegah berlaku kerosakan
9) Mengetahui sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu.

Konsep Ilmu : Prof. Dato' ir. Dr. Zaini Bin Ujang Naib Cancelor UTM


0 comments:

Post a Comment