Subscribe:

Tuesday, May 4, 2010

Koleksi Buku #18

Agama Islam mempunyai penganut yang paling ramai di dunia. Namun begitu, ramai dikalangan umat Islam tidak memahami hakikat sebenar menjadi seorang penganut agama Islam. Slah satu sebab mengapa perkara ini berlaku adalah kerana mereka dilahirkan oleh kedua ibu bapa yang muslim dan menerima Islam sebagai warisan.

Buku ini merupakan cetusan darip pengalaman dakwah Ustaz Fathi Yakan. Ianya disusun supaya umat Islam dapat memahami dengan mudah apakah hakikat sebenar menjadi seorang Muslim. Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian.

Bahagian Pertama:
Menerangkan sifat-sifat yang seharusnya ada pada setiap orang yang menganut agama Islam.

Bahagian Kedua:
Menjelaskan kewajipan beramal dengan amalan-amalan Islam serta kewajipan menggabungkan diri di dalam harakah Islamiah.

"SELAMAT MEMBACA DAN BERAMAL!!!"

0 comments:

Post a Comment