Subscribe:

Saturday, May 15, 2010

Tema Hari Guru Malaysia

2010 : Guru Pembina Negara Bangsa

2009 : Guru Pembina Negara Bangsa

2008 : Guru Cemerlang Negara Terbilang

2007 : Guru Penjana Modal Insan Gemilang

2006 : Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan

2005 : Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2004 : Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2003 : Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2002 : Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2001 : Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama

2000 : Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan

1999 : Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang

1998 : Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama

1997 : Guru Bestari Sekolah Bestari

1996 : Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia

1995 : Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan

1994 : Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1993 : Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1992 : Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan

1991 : Ke Arah Pendidikan Cemerlang

1990 : Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera

1989 : Guru Pembina Budaya Ilmu

1989 : Guru Pembina Budaya Ilmu

1988 : Guru Pengasas Budaya Membaca

1987 : Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan

1986 : Pendidikan Teras Nasionalisme

1985 : Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan

1984 : Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan

1983 : Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan

1982 : Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu

1981 : Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat

1980 : Pendidikan Teras Perpaduan Negara

1979 : Murid Sejahtera Negara Jaya

1978 : Guru Pembentuk Generasi Akan Datang

1977 : Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan

1976 : Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan

1975 : Guru dan Pembangunan Negara

1974 : Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi

1973 : Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan

1972 : Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

Sumber : http://www.moe.gov.my/hariguru/tema.html

0 comments:

Post a Comment